Gevelreiniging

Het reinigen van gevels vindt in toenemende mate plaats; enerzijds vanwege de wens de schoonheid van een monument te accentueren, en anderzijds vanwege de noodzaak om een gevel van vervuiling te ontdoen. Maar wat wordt eigenlijk als vervuiling van een gevel beschouwd? Wanneer is reinigen echt noodzakelijk en wat houdt dit precies in?

Vervuiling van gevels, gevelonderdelen of sierelementen van monumentale bouwwerken kan op verschillende manieren ontstaan.

Het reinigen van gevels en andere exterieurdelen van historische gebouwen kan de instandhouding van monumentwaarden nadelig beïnvloeden. Door het toepassen van een ondeskundig gekozen reinigingsmethodiek kan schade ontstaan. Vaak gaat hierbij de patina van het bouwmateriaal verloren of wordt het materiaaloppervlak beschadigt (directe schade). Ook kunnen verflagen op kozijnen, glazuurlagen op bakstenen of het oppervlak van historisch glas beschadigd worden.

Op lange termijn kan indirect schade ontstaan, zoals vochtoververzadiging of vochtdoorslag van een gevel. Evenzo kan bij een mechanisch te agressieve reinigingsmethode het voegwerk dusdanig aangetast worden dat het niet meer kan voldoen aan zijn functie, namelijk vochtregulering en bescherming van het metselwerk.

Voor een positief advies van de monumentencommissie op een vergunningsaanvraag betreffende gevelreiniging moet aangetoond worden dat de instandhouding van het monument voorop staat. Door het opzetten van proefvakken kan vooraf de juiste reinigingsmethodiek gekozen worden. Hierbij wordt gelet op een niet-destructieve werkwijze. De klant krijgt een indruk van het te verwachten resultaat.

Muurpathologie adviseert inzake gevelreiniging, begeleidt het opzetten van proefvakken en levert bijbehorende uitvoeringstechnische teksten in de vorm van een bestek.

Met de adviesrapportage van Muurpathologie heeft u een passend document in handen voor uw vergunningsaanvraag.