Bedrijfsfilosofie

Door de specifieke verzameling van kennis en ervaring in de rol van inspecteur, laborant, wetenschapper, (second opinion) adviseur of directievoerder wordt Muurpathologie dagelijks verrijkt met voortschrijdend inzicht en kan zo bijdragen aan een verantwoordere en duurzamere restauratieaanpak.

Via het adviesconcept wordt nagestreefd, door middel van gedegen onderzoek het waarom van de problemen te achterhalen, de resultaten van onderzoek en advisering te integreren in de uitwerking van de bestektechnische teksten van een uitvoeringstraject en de vakbekwaamheid van de uitvoerende disciplines in het kader van de aanbestedingsprocedures te toetsen.

Tijdens de werkzaamheden gaat Muurpathologie uit van gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen. Kennisdeling en communicatie staan voor de concurrentiegedachte.

Advies buiten de Richtlijn

De meeste historisch gebouwde monumenten in Nederland zijn niet ontworpen conform een moderne nationale of internationale norm of richtlijn. Dientengevolge zal ook een inspectie conform een dergelijke richtlijn op een aanwezige problematiek niet, of alleen gedeeltelijk, toepasbaar zijn; laat staan de hieruit te concluderen oplossing.

Net zoals haar voorganger, heeft Muurpathologie niet de pretentie voor alle problemen een pasklare oplossing te kunnen bieden.

Waarvoor Muurpathologie wel staat, is de vaardigheid een problematiek buiten de richtlijnen te kunnen beschouwen en een zo pasklaar mogelijke oplossing te formuleren. Hierbij wordt gewerkt volgens het oorzaakopsporingsprincipe, in plaats van symptoombestrijding en het bekende restauratieprincipe van het zo veel mogelijk behouden van een monument, in plaats van onnodig of overbodig herstel.

Conservering en onderhoud gaan voor reparatie en vernieuwing! De in dit kader te nemen beslissingen worden altijd afgestemd met de eigenaar of beheerder, de uitvoerende partij en de verantwoordelijke monumentencommissie.

Muurpathologie streeft naar een dusdanige fasering van het uitvoeringstraject dat door het eventueel opzetten van proefvakken de foutenmarge wordt verkleind en op die manier wordt bijgedragen aan het bepalen van de in een bepaalde situatie verstandigste aanpak.