Dr. Josepha Kempl – Muurpathologie

Wetenschappelijk advies, toepasbaar in de restauratie- en uitvoeringspraktijk

Dr. Josepha Kempl – Muurpathologie is een onafhankelijke adviespraktijk met focus op de restauratie en renovatie van historisch gebouwd erfgoed op basis van wetenschappelijk onderzoek. De unieke expertise ligt in de combinatie van archief-, locatie- en materiaalonderzoek, de advisering betreffende en de restauratiebegeleiding van bak- en natuursteenmetselwerk, voegwerk en pleisterwerk en de hiermee in contact staande materialen. De in historische constructies het meest optredende uitdagingen, zoals vochtproblemen, aantasting door (bouw-) schadelijke zouten, restauratieschade of monitoring van langdurige schadefenomenen vormen de kern van de advieswerkzaamheden.

De aanpak van Muurpathologie richt zich op het bereiken van een synergie tussen wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht advies en vakmanschap, waarbij vanaf het moment van het uitwerken van de vraagstelling tot één jaar na oplevering volgens een speciaal ontwikkeld modulair adviseringsconcept wordt gewerkt. Het bewaren van de balans tussen de resultaten uit laboratoriumonderzoek, bureaustudie en de praktijkervaring van de vaklieden op de bouwplaats met een optimaal kwaliteitsniveau als eindresultaat zijn de uitgangspunten van het advieswerk.

Op deze manier kan Muurpathologie u specifiek en deskundig advies bieden tijdens uw restauratie, transformatie, herbestemming of renovatie, of u nu de eigenaar of beheerder bent van een klein woonhuis, een landgoed, kasteel, kerk, tuinmuur, molen, vuurtoren of gebouw dat in het verleden een technische functie had.

Adviesconcept

Voor de restauratie en renovatie van historisch gebouwd erfgoed hanteert Muurpathologie een modulair adviesconcept dat niet alleen gericht is op de materiaalkundige kant, maar ook op het vakmanschap en het controleren en bevorderen van de kwaliteit bij de uitvoering…

Lees verder…

Bedrijfsfilosofie

Door de specifieke verzameling van kennis en ervaring in de rol van inspecteur, laborant, wetenschapper, (second opinion) adviseur of directievoerder wordt Muurpathologie dagelijks verrijkt met voortschrijdend inzicht en kan zo bijdragen aan een verantwoordere en duurzamere restauratieaanpak…

Lees verder…

Advies buiten de Richtlijn

De meeste historisch gebouwde monumenten in Nederland zijn niet ontworpen conform een moderne nationale of internationale norm of richtlijn. Dientengevolge zal ook een inspectie conform een dergelijke richtlijn op een aanwezige problematiek niet, of alleen gedeeltelijk, toepasbaar zijn; laat staan de hieruit te concluderen oplossing…

Lees verder…

Historisch Metselwerk

Meer dan 60% van de bouwmassa in Nederland bestaat grotendeels uit historisch metselwerk; dit wil zeggen massief opgemetselde, veelal nog op houten funderingspalen rustende baksteenconstructies zónder de in de moderne bouw vaak toegepaste spouw. Het verschil tussen nieuwbouw en traditionele bouw is groot…

Lees verder…

Onderzoek Bakstenen Molens

Tussen 2002 en 2012 werd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, toentertijd Rijksdienst voor Monumentenzorg), de faculteit Civiele Techniek van de TU in Delft en de onderzoekers Caspar Groot en Jos Gunneweg onderzoek uitgevoerd op de bouwkundige…

Lees verder…