Advies Gevelreiniging

Het reinigen van gevels vindt in toenemende mate plaats; enerzijds vanwege de wens de schoonheid van een monument te accentueren, en anderzijds om de noodzaak een gevel van vervuiling te ontdoen.

Maar wat wordt eigenlijk als vervuiling van een gevel beschouwd?
Wanneer is reinigen echt noodzakelijk en wat betekend dit precies?

Vervuiling van gevels, gevelonderdelen of sierelementen van monumentale bouwwerken kan op verschillende manieren ontstaan. Hieronder valt te noemen:

  1. Vervuiling door natuurlijke veroudering van materialen (verwering)
  2. Atmosferische vervuiling (luchtverontreiniging met of zonder chemische reactie met het ondergrondmateriaal; fijnstof)
  3. Biologische vervuiling (vervuiling door micro-organismen, mos- en algengroei)
  4. Vervuiling door direct menselijk handelen (graffiti, gevelbehandeling, olie en vet, bouwvervuiling)
  5. Afzetting van opgeloste componenten uit bouwmaterialen (uitbloei en uitspoeling van bouwmaterialen, roest, uitloging) of andere omgevingsfactoren (rioolwater, zoutbelasting)

Het reinigen van gevels en andere exterieurdelen van beschermde monumenten kan de instandhouding van monumentwaarden nadelig beïnvloeden. Door het toepassen van een ondeskundig gekozen reinigingsmethodiek kan schade aan de gevel ontstaan. Vaak gaat hierbij de patina van het bouwmateriaal verloren of wordt het materiaaloppervlak beschadigt (directe schade). Bovendien kunnen verflagen op kozijnen, glazuurlagen op bakstenen of het oppervlak van historisch glas beschadigd worden.

Op lange termijn kan indirect schade ontstaan, zoals vochtoververzadiging of vochtdoorslag van een gevel. Evenzo kan bij een mechanische te agressieve reinigingsmethode of een te hard straalmiddel voegwerk dusdanig beschadigd worden dat het niet meer kan voldoen aan zijn functie, namelijk vochtregulering en bescherming van het metselwerk.

Voor een positief advies van de monumentencommissie op een vergunningsaanvraag betreffende gevelreiniging moet aangetoond worden dat de instandhouding van het monument voorop staat. Door het opzetten van proefvakken kan vooraf de juiste reinigingsmethodiek gekozen worden. Hierbij wordt gelet op een niet-destructieve werkwijze. De klant krijgt een indruk van het te verwachten resultaat.

Muurpathologie adviseert inzake gevelreiniging, begeleidt het opzetten van proefvlakken en levert bijbehorende uitvoeringstechnische teksten in de vorm van een bestek.

Met de adviesrapportage van Muurpathologie heeft u een passend document in handen voor uw vergunningsaanvraag.

Zum Schluss auch gerne eine Galerie

Oder auch Referenzen oder ähnliches…