Pleisterwerk

Wanneer is het noodzakelijk een gebouw of gebouwdeel vanbinnen en/of vanbuiten te saneren? Wanneer is een saneerpleister “op”? Zal men een isolatie integreren? Of is een esthetische oplossing voldoende?
Wil men een gezonde en natuurlijke leefomgeving creëren? Waarop moet hier gelet worden? Gaat het enkel om een symptoombestrijding? Of moet de oorzaak van het symptoom achterhaald worden?

De binnen- en buitenafwerking van een monumentaal bouwwerk is voor de vochthuishouding en de zoutbuffering even cruciaal als voor het binnenklimaat. Isolatie, luchtbehandeling en wijze van verwarming en gebruik spelen een integrale rol bij de keuze van de afwerking van metselwerk.

Op het gebied van waterkering bieden moderne pleister en pleistersystemen meer voordelen dan in het verleden. Maar niet alle producten op de markt zijn geschikt voor de bestrijding van vochtproblemen of het bevorderen van droging.

Muurpathologie ondersteunt u bij het maken van een optimale keuze voor de afwerking van metselwerk gebaseerd op specifiek voorafgaand onderzoek.