Restauratieschade

In sommige gevallen lijken restauratie-ingrepen vrij kort na oplevering niet goed uit te pakken. Binnen de wettelijke garantieperiode zijn muren plotseling vochtiger dan voor de restauratie of valt de net ingebrachte voeg eruit.

Achteraf verkregen analysen tonen soms aan dat materiaaltoepassingen en werkwijzen niet de juiste waren of dat er sprake is van een onvakbekwame uitvoering. De schade kan in financieel opzicht aanzienlijk zijn. Soms komt ook het gebruiksgenot van een monument in gevaar en betekenen fouten bij restaureren een verlies aan cultuurhistorische of technische waarde.

In de afgelopen decennia hebben vooral de waterafstotende en waterdichte materialen uit de moderne bouwindustrie gezorgd voor moeilijk te genezen vochtbelastingen. Secundaire gevolgen van niet-optimaal toegepaste materialen kunnen een onaangename verandering van het binnenklimaat, vocht- en vorstschade, zoutoverlast van monumentale gebouwen zijn. In de ergste gevallen is er sprake van restauratieschade.

In alle gevallen is het voorkomen van restauratieschade beter dan het genezen daarvan.

Heeft u de indruk bij de laatste restauratie is iets mis gegaan? Neem dan contact op et Muurpathologie voor een brijblijvend adviesvoorstel met offerte.