Academie voor de Mineralogie van bouwmaterialen

Er zijn meer dan 3800 bekende mineralen in de wereld, die de bekende gesteentesoorten op aarde vormen. Ongeveer 10% van de gesteentesoorten worden gebruikt als bouwmaterialen in de industrie.

Minder dan dertig van de op aarde aanwezige mineralen zijn nodig om de mineralogie van bouwmaterialen te beschrijven en hun wisselwerking onderling te begrijpen. Of het nou gaat om de productie van bindmiddelen, om aardse toeslagmaterialen, om eindproducten uit industriële bakprocessen, om betonziektes of om producten ter behandeling van oppervlaktes – het principe van de mineraal-mineraalreactie komt in nagenoeg alle processen terug.

Kennisacademie

Muurpathologie Uitgelicht is de kennisacademie rondom de behandeling, verwerking, het onderhoud, de productie en de deskundige toepassing van bouwmaterialen die gewonnen worden uit aardse materialen. Kennis, loyaliteit en logica vormen de kernwaardes van het leerproces.

Het programma bevat een reeks cursussen waarin de noodzakelijke Mineralogie per bouwmateriaal onder de loep wordt genomen. Zo worden de functioneringsprincipes van historisch en modern metselwerk, beton en natuursteenconstructies uitgelicht. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de ontwikkeling van verschillende constructietypes, historische bouwfysiek, de wisselwerking van vocht tussen binnen en buiten en de discussie over duurzaamheidsaspecten.

De verschillende thema’s zijn opgesplitst in modules voor beginners en gevorderden. Een handvol enthousiaste gastdocenten uit industrie en wetenschap zullen een bijdrage leveren aan de te behandelen uitdagingen.

Het cursusprogramma biedt onafhankelijk en integraal ruimte voor uitwisseling tussen inspecteurs, architecten, bouwkundigen, constructeurs, bouwhistorici, adviseur en projectmanagers. De cursussen zijn ook toegankelijk voor HBO- en Universiteitsstudenten met een gerelateerde discipline.

Cursusoverzicht 

Metselwerk onder de loep I

In deze cursus bestuderen wij bindmiddelen en bouwstenen van metselwerk. Wij vergelijken de bouwwijze van de Romeinen met onze moderne bouwwijze. Welke mineraalreacties waren/zijn wenselijk en welke niet? Hoe is de spouwmuur ontstaan? Hoe kun je metselwerk het beste onderzoeken? Hoe leer je zien waar je kennis tekortschiet? En hoe weet je wat je meet?

Metselwerk onder de loep II

Deze cursus bouwt voort op de inhoud van de cursus ‘Metselwerk onder de loep I’. Op basis van de opgedane kennis bekijken we de duurzaamheid van metselwerk, de sanering van vocht- en zoutproblemen, isolatiemethodes, oppervlakte-behandelingen en Groene Muren. Bovendien gaan we op een van de cursusdagen in gesprek met fabrikanten van diverse producten.

Beton onder de loep I

In deze cursus bestuderen we diverse bindmiddelen en toeslagmaterialen. Wij onderzoeken historisch en modern beton. Welke mineraalreacties waren/zijn wenselijk en welke niet? Hoe kan historisch beton zo lang mee gaan? Wat zijn de beste onderzoeksmethoden? Hoe leer je zien waar je kennis tekortschiet? Hoe ontstaan betonziektes? Zijn deze te voorkomen? Wij bekijken beton onder de microscoop en leren conclusies trekken betreffende de gehele constructie.

Beton onder de loep II

Deze cursus bouwt voort op de inhoud van de cursus ‘Beton onder de loep I’. Op basis van de opgedane kennis bekijken we de duurzaamheid van beton en betonnen constructies. Wat is het mineralogische mechanisme van self-healing, carbonatie, alkali-silica-reacties en van de de-dolomitiseering? Hoe ziet dit eruit onder de microscoop? Wat doet beton bij hoge temperaturen? Wij gaan op een van de cursusdagen in gesprek met fabrikanten van diverse producten.