Dr. Josepha Kempl

Ik ben geboren in december 1981 in Nauen, Bondsrepubliek Duitsland (voormalige DDR). Door de eenwording in 1990 was het mij mogelijk een universitaire opleiding te volgen.

Mijn studie op het gebied van Technische Mineralogie, Geochemie en Mijnbouw aan de Technische Universiteit in Berlijn bracht mij voor meerdere maanden naar Noorwegen (2005) en Zuid-Afrika (2006) waar ik voor NGU (Noorse Geologische Dienst) en de Goldfields Company als geoloog praktijkervaring in een industriële omgeving opdeed. In 2008 ben ik afgestudeerd als Ingenieur-Wetenschapper op het gebied van technische aardwetenschappen.

Begin 2009 is mij een positie als promovenda aangeboden op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Mijn studie over het ontstaan van de kern van de aarde heb ik in 2013 kunnen afronden en de resultaten van mijn onderzoek naar aardse materialen (steen en metalen) zijn nationaal en internationaal gepubliceerd.

Na afronding en verdediging van mijn proefschrift in 2013 verkreeg ik een positie als wetenschappelijk medewerker in de groep van Prof. Klaas van Breugel, Civiele Techniek en Aardwetenschappen, op de Technische Universiteit in Delft. Mijn werk als materiaalonderzoeker voor bouwingenieurs bracht mij op het pad van de studie naar bindmiddelen, gesteente en door mensenhanden gemaakt steenachtig materiaal (baksteen, dakpannen, beton, mortels en anderen). Ook de resultaten uit mijn onderzoek naar mineralogische reacties in, en de zelf-herstellende eigenschappen van moderne bindmiddelen zijn internationaal gepubliceerd.

Mijn positie op de TU in Delft heeft mij in de gelegenheid gebracht om vanaf 2014 ook historische bindmiddelen en bouwmaterialen te onderzoeken. In 2015 ben ik in de voetsporen van groot gunneweg delft getreden, een nationaal gerenommeerde en wetenschappelijk georiënteerde adviespraktijk voor de restauratie van historisch metselwerk.

groot gunneweg delft werd in januari 2016 formeel overgenomen door de Nebest Adviesgroep waar het bedrijf onder de naam Nebest Restauratietechniek tot en met oktober 2017 als vakgroep bleef voortbestaan. Als hoofd van de afdeling zag ik een rol voor mijzelf weggelegd in het opzetten en verfijnen van de in Nederland voor historisch gebouwd erfgoed van belang zijnde analysemethoden en het uitbrengen van restauratieadvies op basis van materiaalwetenschappelijk onderzoek.

Het begeleiden van een aantal restauratieprojecten bracht mij de benodigde portie commerciële ervaring voor het opstarten van mijn eigen adviespraktijk in oktober 2017.

Sinds november 2019 ben ik adviserend lid bij de Erfgoedcommissie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Muurpathologie

Muurpathologie is het resultaat van de samenwerking van een aantal mensen, die voortdurend bezig zijn hun eigenwijze weg, kennis, authenticiteit en visie een rode lijn te geven.

De unieke werk- en benaderingswijze, die vaak voortkomt uit specifieke vraagstellingen, behoeft de toepassing van de huidige wetenschappelijke kennis op het gebied van metsel-, voeg- en pleisterwerkherstel op concrete restauratieprojecten.

Advies en uitvoering worden hierbij als een geheel gezien. In alle gevallen streeft Muurpathologie naar een voor de uitvoerder en monumenteneigenaar praktisch haalbare oplossing, die voldoet aan de omgevingsfactoren, de functie en toekomstige toepassing van een monumentaal gebouw.
Sinds begin oktober 2017 bestaat daarom de onafhankelijke adviespraktijk Dr. Josepha Kempl – Muurpathologie, uw partner voor restauratie en renovatie van historisch gebouwd erfgoed.
Mijn werk als Muurpatholoog draagt als het ware bij aan de genezing van “zieke” oftewel “ziek gemaakte” muren.

Om de cliënten dan wel patiënten, in dit geval de monumenten, kwalitatief hoogwaardig van dienst te kunnen zijn, bestaat een nauwe samenwerking tussen Muurpathologie en het onafhankelijk onderzoekscentrum TCKI (Technisch Centrum Keramische Industrie) en diverse inspectiebedrijven.

Op die manier kan Muurpathologie specialistisch onderzoek, groot- en kleinschalige inspecties en gedegen advies verzorgen.