Molen “De Arkduif” te Bodegraven, Zuid Holland

Project
Rijksmonumentale molen “De Arkduif” te Bodegraven.
Optrekkend grondvocht in reeds geïnjecteerde binnenmuur en reiniging pleisterwerk molen De Arkduif

Historie
Molen De Arkduif is een gemetselde korenmolen met een ronde romp en stelling. De molen staat aan de Overtocht nabij de Oude Rijn in Bodegraven. Aan de zuidwestzijde is de molen gepleisterd en wit gesausd, waarschijnlijk vanwege vroegere vochtproblematiek.
De naam De Arkduif is pas in 1956 aan de molen gegeven, die oorspronkelijk in 1697 is gebouwd. De molen is door de eeuwen heen meerdere keren gerestaureerd en onderhouden. Hierbij zijn vrij consequent een groot aantal onderdelen van reeds gesloopte molens gebruikt. De molen is nog steeds in gebruik als korenmolen. Het molenhuis is thans in gebruik als bierbrouwerij.

Opdrachtgever
Stichting Molen De Arkduif

Problematiek
Ondanks een eerder uitgevoerde injectie tegen optrekken grondvocht is er opnieuw vocht in een van de massieve binnenmuren geconstateerd.

Aard adviesopdracht
Inspectie en schadeinventarisatie vochtproblematiek, onderzoek naar de diepte en nog bestaande effectiviteit van de injectiebehandeling, advies zetten van proefvakken t.b.v. reiniging, uitwerken indicatieve kostenraming

Status
Adviesmodule I gereed.