Kazemat Sperwer, Fort Erfprins te Den Helder

Project
Kazemat Sperwer, Marinekazerne Fort Erfprins, Den Helder

Historie
De kazemat “Sperwer” is oorspronkelijk in 1835 opgetrokken in baksteen als secundair port (poterne) van het rijksmonumentale complex Fort Erfprins in Den Helder. Het gebouw behoort tot de oudste nog aanwezige delen van het oorspronkelijke fort dat onderdeel uitmaakt van de fortenring die aan het begin van de negentiende eeuw rond Den Helder is aangelegd.
De poterne “Sperwer” vormt een overdekte doorgang in een, tussen twee bastions gelegen, aarden wal. De poterne maakt samen met de beide poortgebouwen, het hospitaal, het kruitmagazijn, de weg- en walstructuur en ravelijnen deel uit van de negentiende eeuwse opzet van Fort Erfprins.
In de negentiende eeuw werd “de Sperwer” aan de zijde van de gracht dichtgemetseld.
Fort Erfprins werd tot in de eerste helft van de twintigste eeuw in verschillende fasen uitgebreid. Ondanks de aanpassingen en de toevoegingen van nieuwe gebouwen na 1945 is de oorspronkelijke opzet van het complex in de kern goed bewaard gebleven.

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Problematiek
Boven de rondboog over de entree springt het opgaande metselwerk circa 1 cm uit de muur. Op deze hoogte is een significante scheur geconstateerd.
Oorspronkelijk is de kazemat opgemetseld met zogenoemd “Amsterdams Cement”. Echter is het voegwerk enkele jaren geleden gerestaureerd en is het oppervlak van het metselwerk voorzien van een waterafstotende oppervlaktebehandeling. Daardoor is het vochtgehalte in de massieve muur zeer hoog en is de jongere restauratievoeg in zorgwekkende staat.

Aard adviesopdracht
Detailonderzoek Amsterdams Cement, onderzoek staat van het metselwerk, onderzoek op oppervlaktebehandeling, achterhalen oorzaak van de scheurvorming

Status
Adviesmodule I gereed.