Oceaanhuis te Rotterdam, Zuid-Holland

Project
Rijksmonumentaal kantoorgebouw in de transformatie tot woongebouw.
Onderzoek vochtproblematiek van de gevels in het Atrium door middel van een infraroodcamera vanuit een drone.

Historie
Het voormalige “Stokvisgebouw” is van oorsprong een in twee fasen tot stand gekomen kantoorgebouw. In 1909 is de eerste fase gerealiseerd, waarbij het gebouw ten behoeve van de N.V. Handelsmaatschapij Stokvis & Zonen Ltd. naar een ontwerp van de architecten Verheul en Goor in twee bouwlagen werd opgetrokken in de zogenoemde overgangsarchitectuur. Pas tussen 1946 en 1948, na oorlogsschade, is het gebouw in de tweede fase uitgebreid tot het huidige “Oceaanhuis” met drie bouwlagen.
Het ”Oceaanhuis” heeft een vierkante plattegrond. De eerste twee bouwlagen uit 1909 hebben een betonskelet. De bouwdelen uit 1946/48 hebben een staalskelet en zijn opgetrokken uit rode baksteen. Binnenin bevindt zich een groot vierkant atrium dat overdekt was met een gebogen glazen dak dat gedragen werd door boogvormige ijzeren vakwerkspanten.
Het “Oceaanhuis” is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, alsook wegens de typologische en bouwhistorische waarde. Bovendien heeft het gebouw door de beeldbepalende ligging aan de Westzeedijk situationele waarde.
Tussen 2018 en 2020 werd het “Oceaanhuis” naar een ontwerp van Mei Architecten getransformeerd in woongebouw. Hierin zijn 184 woningen gerealiseerd.

Opdrachtgever
IBB Kondor

Directie
IC Netherlands

Problematiek
De staalconstructie van het glazen dak rust op twee kopgevels, één aan de noordzijde en één aan de zuidzijde van het atrium. Met de recente transformatie is de staalconstructie boven het atrium bewaard gebleven, maar is een deel van het glasdak verwijderd, om op deze manier het binnenhof en de naar binnen toe wijzende woningen te kunnen beluchten.
Gedurende de transformatie zijn vochtsporen aan de binnen- en buitenzijde van de gevels in het Atrium geconstateerd. Met name de binnenzijde van de noordelijke kopgevel is bijzonder zwaar getroffen.

Aard adviesopdracht
Onderzoek vochtproblematiek naar de gevels van het Atrium door middel van een drone en opnames met een infrarood(IR)-camera. Beoordelen advies over de aanwezigheid en aard van de vochtproblematiek.

Uitvoering
Gereed sinds zomer 2020

Bijzonderheden
Omdat het steigerwerk al verwijderd was, is onderzoek naar de vochtbelasting van de gevel door middel van een IR-camera vanuit een drone uitgevoerd. De gevels zijn vanuit het Atrium en het dak van binnen en buiten gescand. Op enkele plekken is water op het geveloppervlak aangebracht om een referentie voor de IR-opnames te verkrijgen. Bovendien kon de temperatuurverdeling in de gevel opgenomen worden.

Status
Adviesmodule I gereed.