Metselwerkonderzoek Stadshuis Weesp, Noord Holland 

Project
Rijksmonumentaal Stadshuis in Weesp.
Onderzoek ten behoeve van de voorbereiding gevelrestauratie Stadshuis Weesp, natuur- en baksteenmetselwerk.

Historie
Het hoofdgebouw van het stadhuis in Weesp is tussen 1772 en 1776 in neoclassicistische stijl gebouwd. De voorgevel is bekleed met natuursteen. Het gebouw is ontworpen door architect Jacob Otten Husley en fungeerde niet alleen als bestuursgebouw, maar ook als rechtsgebouw.
Het tegen de westgevel van het Oude Stadhuis aan gelegen St. Bartholomeus Gasthuis is in de 17de eeuw opgetrokken. Het gasthuis bestaat uit drie vleugels aan de Schoolsteeg in het zuiden, de Middenstraat in het oosten en de Gasthuissteeg in het noorden. De gevel aan de Middenstraat op de hoek naar de Gasthuisstraat heeft een wapen waarop het jaartal 1623 vermeld staat. De tegenovergelegen zijvleugel stamt uit 1650/55. Het oostelijk gedeelte van het gasthuis en latere weeshuis is omstreeks 1911 grondig verbouwd. De buitengevels zijn toen grotendeels nieuw opgetrokken.
Het Oude Stadhuis en het St. Bartholomeus Gasthuis, beide gevestigd aan de Nieuwstraat 43 zijn sinds 1974 opgenomen in het monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en horen bij de top honderd van rijksmonumenten in Nederland.
Tegenwoordig is in het gebouwencomplex het gemeentelijk museum van Weesp gevestigd.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Problematiek
Door een adviesbedrijf is eerder ten behoeve van regelmatig onderhoud aan het rijksmonument een norminspectie van het gebouwencomplex uitgevoerd. Gebaseerd op de resultaten uit dit onderzoek is een meerjarig onderhoudsplan voor de jaren 2016-2025 opgesteld.
Betreffende het metselwerk is de werkomschrijving zeer beperkt en zijn de gevels toentertijd niet gedetailleerd onderzocht. Omdat de gevels nu achterstallig onderhoud behoeven en rondom het gebouwencomplex op grote oppervlakken schade is ontstaan is in deze adviesopdracht alleen op het opgaande gevelmetselwerk gefocust.

Uitvoering
In voorbereiding.

Status
Adviesmodule I gereed.