Toren “Flatgebouw Willemspark” te Den Haag, Zuid-Holland

Project
Rijksmonumentale toren van het “Flatgebouw Willemspark” aan de Zeestraat, Den Haag.
Onderzoek en advies vochtdoorslag, begeleiden vakbekwaamheidsproef, technische begeleiding restauratie

Historie
Flatgebouw Willemspark, gebouwd tussen 1928 en 1931, is een inspirerend voorbeeld van één van de slechts zestien luxe woonhotels die in Nederland in de periode tussen de twee wereldoorlogen vooral in Den Haag zijn opgetrokken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw ingenomen door de Duitse bezetter. Oorlogsschade op de buitengevel bewijst dat de toren onder vuur heeft gelegen.
In 1959 is de flat in gebruik genomen door het Ministerie van Sociale Zaken waarvoor de oorspronkelijke wooninterieurs ingrijpend werden gewijzigd. Begin jaren 90 werd Duin Vastgoed B.V., onderdeel van de Palladium Group, de nieuwe eigenaar van het complex. Het flatgebouw werd terug getransformeerd en doet sindsdien weer dienst als luxe woongebouw.

Architectuur
Het vrij gelegen appartementencomplex aan de Zeestraat is ontworpen door architect A.H. Wegerif. Het woongebouw bestaat uit twee haaks op elkaar gesitueerde vleugels. In de hoek van de twee vleugels staat een vijfenveertig meter hoge toren met een oud waterreservoir.
Het gehele gebouw is constructief opgetrokken met een skelet van gewapend beton. De ruimte tussen de betonnen kolommen is opgevuld met baksteenmetselwerk.
Het flatgebouw is aan de buitenkant bekleed met gele steen en afgewerkt in de baksteenarchitectuur van De Nieuwe Haagse School. Het voormalige woonhotel vertoont ook zakelijk-expressionistische elementen, zoals de langgerekte raamstroken met stalen ramen.

Opdrachtgever
Duin Vastgoed B.V.

Directie
Duin Vastgoed B.V. en Palladium Nederland B.V.

Problematiek
Symptomen van vochtdoorslag, zoutuitbloei en afschilverend pleisterwerk toonden aan dat de gevels nat waren. Onderzoek van de stenenmassa heeft aangetoond dat tijdens het optrekken van de toren vanuit huidig perspectief een aantal bouwfysische fouten zijn gemaakt. De natuurlijke droging van de muren is jarenlang gehinderd door een damp- en waterdichte voegmortel.
Bovendien is de toren als gevolg van windbelasting en thermische uitzetting van bouwmaterialen al 90 jaar in beweging.

Aard adviesopdracht
Onderzoek en advies voor herstel/sanering van de vochtproblemen, begeleiden aanbesteding, uitwerken restauratiebestek, technische begeleiding restauratie.

Plan van aanpak
Plan van aanpak betreffende de omgang met de vochtproblematiek.

Uitvoering
Gereed sinds december 2018

Status
Adviesmodule I en II gereed.

Media
Lees het artikel over de restauratie van Flatgebouw Willemspark in Monumentaal.