Walmuur “Willem Vroesentuin te Gouda”, Zuid Holland

Project
Walmuur van de rijksmonumentale Willem Vroesentuin in Gouda

Historie
De Willem Vroesentuin in de historische binnenstad van Gouda is onderdeel van het complex Raoul Wallenbergplantsoen en behoorde oorspronkelijk tot het Willem Vroesenhuys (Oudemannenhuis) op de hoek van de Molenwerf en de Spieringstraat. De tuin is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als kleinschalig vormgegeven plantsoen en vanwege de cultuurhistorische relatie met de Sint-Janskerk en de Van der Vorm-kapel.
De tuin heeft bovendien stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende situering en de functionele en ruimtelijke samenhang met de kapel, het hek en de omringende bebouwing. De tuin is geregistreerd als beschermd rijksmonument (monumentnummer 517596).
Aan de noord- en westzijde is de Vroesentuin begrenst door een kleine gracht. Hier verloopt een walmuur die in totaal circa 120 m lang is. In de fundering zijn delen van de muur nog afkomstig uit de middeleeuwen.

Opdrachtgever
Gemeente Gouda

Problematiek
De muur verkeert in een slechte staat. Het metselwerk vertoont significante scheuren, het aanwezige pleisterwerk komt eraf. Op enkele plekken buikt de muur uit en bakstenen liggen los of zijn eruit gevallen. Door de eeuwen heen is deze muur, waar nodig, in ontelbare beurten gerestaureerd, gerenoveerd, versterkt en gesteund. De Gemeente Gouda wil de muur in ere herstellen en met zicht op zo veel mogelijk behoud van bouwhistorisch waardevolmateriaal.

Aard adviesopdracht
Aanvullend onderzoek op de middeleeuwse bouwmassa, materiaalonderzoek op historische mortels, aanvullend advies metselwerkherstel, nazien restauratieplan, morteladvies en advies eventueel te vervangen bakstenen.

Plan van Aanpak
Extern door ingenieursbureau.

Uitvoering
2019/20

Status
Adviesmodule I gereed.