Woninggevel aan de Parklaan te Haarlem, Noord Holland

Project
Rijksmonumentale woninggevel Parklaan in Haarlem

Historie
Het monumentale woongebouw aan de Parklaan te Haarlem is één van de tien zelfstandige onderdelen van een historisch opgetrokken woonblok uit de tweede helft van de 19de eeuw. De woning is een van twintig beschermde rijksmonumenten in deze straat.
De voorgevel van het woonhuis is massief opgemetseld in kruisverband. De voorgevel telt zes muuropeningen die verdeeld zijn over twee bouwlagen. Vermoedelijk zijn de stootvoegen ooit zeer smal geweest, zoals dit bij andere woongebouwen in de straat nog geobserveerd kan worden. De huidige aanwezige voeg is bij een vorige onderhoudsbeurt in de gevel gebracht. Deze onderhoudsbeurt heeft waarschijnlijk meer dan dertig jaar geleden plaatsgevonden.
Het voegwerk is aan onderhoud toe.

Opdrachtgever
Eigenaar

Directie
Integraal: Eigenaar, Muurpathologie en RDrie

Problematiek
Ieder eigenaar van een monumentaal gebouw is verplicht zijn monument te onderhouden. Bij grotere ingrepen aan het monument en bij het aanvragen van vergunningen is er altijd een onafhankelijke commissie betrokken, die aan de gemeente adviseert of de gewenste ingreep nodig en zinvol is. Hierbij wordt ook gelet op het bewaren van het authentieke karakter en de historische uitstraling van het monument.
Particuliere monumenteneigenaren komen hier vaak zonder begeleiding door een onafhankelijke partij moeilijk verder. Muurpathologie ondersteunt in dit project de particuliere eigenaar door middel van onafhankelijk advies en een gedetailleerde documentatie van de besluitvorming voor en tijdens de uitvoering. Hierbij moet u denken aan het zetten van proefvakken ten behoeve van de reiniging van de gevel of van de keuze voor de voegkleur. Alle informatie wordt direct doorgezet naar de monumentencommissie. Indien gewenst, worden de bezoeken van de monumentencommissie begeleid.

Aard adviesopdracht
Kleinschalige inspectie, schadekwantificatie, voegadvies, kostenraming, gereedmaken aanbesteding, aanbesteding, begeleiding restauratie tot oplevering.

Plan van aanpak
Muurpathologie

Uitvoering
Restauratie voorjaar/zomer 2020

Status
Adviesmodule I en II gereed.